Studiować albo nie studiować: oto jest pytanie. Podpowiadamy, gdzie warto podjąć naukę po maturze!

studiowac-czy-nie-gdzie-podjac-nauke-po-maturze

Doświadczenie czy wykształcenie? Co dzisiaj liczy się na rynku pracy? Przeglądając oferty w portalach ogłoszeniowych można wyciągnąć prosty wniosek: im więcej praktycznych umiejętności posiada kandydat na dane stanowisko, tym mniej liczy się to, czy ma wykształcenie średnie, czy wyższe.

Nic dziwnego, że osoby, które chcą szybko wkroczyć na rynek pracy, coraz częściej wybierają szkoły policealne. Po maturze chcą się uczyć, a jednocześnie pracować w wymarzonym zawodzie.

Szkoła policealna czy studia? Zdecyduj świadomie

Oczywiście istnieją zawody, w których bez dyplomu magistra nie można pracować. Trudno sobie wyobrazić na przykład lekarza, który nie ukończył wyższej szkoły medycznej. Jednak nie wszystkie dyplomy uczelni wyższej gwarantują znalezienie dobrze płatnej pracy w zawodzie. Do tego wniosku dochodzi coraz szersza grupa absolwentów studiów, którzy edukację mają dawno za sobą i znaleźli się na rynku pracy.

Ich młodsi koledzy po maturze zwracają uwagę na szkoły pomaturalne, w których nauka trwa krócej, bo 4 semestry, ale nie zamyka drzwi przed kontynuowaniem w przyszłości edukacji na wyższej uczelni. Edukacja w szkole pomaturalnej ułatwia jednak znalezienie pracy, w której liczy się doświadczenie praktyczne.

Szkoła policealna nie jest wyłącznie dla osób dorosłych, które wracają po latach do nauki. Jest także dla młodych, którym zależy na tytule technika w aktualnie potrzebnym zawodzie. Pozwala realizować najbardziej skryte marzenia, także te dotyczące pracy w kulturze i show-biznesie.

Programy dwuletnich szkół policealnych w Warszawie

Maturzysta z Warszawy oraz taki, który wybiera się do stolicy, by kontynuować edukację, ma do wyboru nie tylko najsłynniejsze uczelnie wyższe, ale także szkoły policealne. Edukację w nich można łączyć z pracą. Podczas zajęć prowadzone są nie tylko wykłady, ale także zajęcia kompleksowo przygotowujące do zawodu.

Dla absolwentów liceów z kreatywnym umysłem, dla miłośników teatru, muzyki czy filmu, szkoła pomaturalna, działająca przy Teatrze Kamienica w Warszawie, przygotowała atrakcyjny program nauczania. Kierunki w Policealnej Artystycznej Szkole KamArti uczą przyszłych pracowników teatrów, sal koncertowych, planów filmowych albo firm eventowych.

Uczeń KamArti może zdecydować się na edukację na kierunku:

Techniki scenograficzne – modelatorstwo i dekoratorstwo

Tutaj kształcą się przyszli scenografowie, osoby przygotowujące dekoracje sceniczne, oprawę koncertów oraz spektakli teatralnych. Po tym kierunku (zobacz) absolwenci współpracują z realizatorami dźwięku, światła, twórcami kostiumów i rekwizytów.

Stylizacja kostiumu i kreacja wizerunku

Jest kierunkiem (sprawdź) odpowiednim dla twórców kostiumów, stylizacji, przyszłych projektantów mody i charakteryzatorów. Uczniowie poznają tajniki pracy w teatrze, na planie filmowym oraz przy pokazach mody.

Oświetlenie sceniczne

Przygotowuje kompleksowo do obsługi urządzeń służących do oświetlania sceny i sali. Słuchacze szkoły na tym kierunku opanowują obsługę różnorodnych urządzeń do sterowania światłem.

Realizacja dźwięku

Edukacja dla przyszłych realizatorów dźwięku, którzy dbają o to, by w teatrze, na planie filmowym czy koncercie każdy dźwięk był wyraźny i tworzył odpowiednią atmosferę. Realizator dźwięku pracuje na nowoczesnym sprzęcie do zapisu i emisji dźwięku.

Multimedia

Absolwent tego kierunku zna narzędzia multimedialne, które sprawiają, że spektakle teatralne, widowiska, koncerty oraz filmy są atrakcyjne wizualnie, pełne animacji, scen 2D, 3D i doskonałej muzyki.

Dobra szkoła policealna — na co zwrócić uwagę?

Oprócz samej oferty kierunków ważny jest cały proces przekazywania wiedzy. Dobrą szkołę policealną w Warszawie wyróżnia znakomite przygotowanie wykładowców do przekazywania wiedzy.

W KamArti, Szkole Rzemiosł Artystycznych w Warszawie, uczniowie zdobywają wiedzę pod okiem specjalistów z branży teatralnej i filmowej. Aby otrzymać dyplom, przygotowują prawdziwy spektakl w Teatrze Kamienica, który następnie wystawiają na deskach teatru przed publicznością.

Ponadto KamArti ma uprawnienia szkoły publicznej. Oznacza to, że szkoła ma prawo do wydawania świadectw i dyplomów państwowych. Dyplom z KamArti jest dokumentem urzędowym, honorowanym przez wszystkich pracodawców.