Inwestowanie jest trudną sztuką wyborów odpowiednich instrumentów, które pozwolą graczom rynkowym na wypracowanie możliwie jak najwyższej stopy zwrotu z podjętej inwestycji. Tak samo skutecznie jak z wykorzystaniem walut czy akcji spółek notowanych na giełdzie, można ...

Zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej temat podatków wydaje się trudny i niezrozumiały. VAT to nic innego jak podatek od towarów i usług. Dotyczy on zarówno sprzedawców, jak i kupujących. Jest ...