Studia bez matury – czy można studiować bez matury?

Studia bez matury

Nie zdałeś egzaminu maturalnego lub w ogóle do niego nie podszedłeś, a mimo to chciałbyś się dalej kształcić i pójść na studia? Zastanawiasz się czy jest to w ogóle możliwe? W tym artykule znajdziesz odpowiedź na pytania jak może wyglądać Twoje dalsze kształcenie bez matury.

Czy można studiować bez matury?

Co roku egzamin maturalny okazuje się zbyt trudny dla około 20% abiturientów. Oczywiście, ilość ta, zależna jest od wielu czynników m.in. od poziomu trudności, możliwości danego rocznika etc.. Niezdanie matury oznacza odłożenie planów dotyczących wymarzonych studiów o co najmniej rok. Ale czy na pewno nie ma innych możliwości? Obecnie, dla osób, które nie zdały matury, a chcą dalej się kształcić, istnieje kilka możliwych rozwiązań.

Studia bez matury – rok zerowy jako wolny słuchacz

Niektóre uczelnie państwowe, a także prywatne szkoły wyższe, oferowały osobom bez matury możliwość zapisania się na tzw. „rok zerowy”, który polegał na uczęszczaniu na zajęcia jako wolny słuchacz. Po jego ukończeniu, a także zdaniu matury w następnym roku, taka osoba kontynuowała naukę na drugim roku już ze statusem studenta. Obecnie coraz ciężej znaleźć tego typu oferty, ponieważ zgodnie z polskim prawem, zdana matura jest warunkiem koniecznym do podjęcia studiów.

Przeczytaj o inwestowaniu podczas nauki: Rachunek maklerski dla studenta

Nauka bez matury za granicą

Poza granicami naszego kraju kwestia kontynuacji kształcenia bez matury wygląda nieco inaczej. Możliwość kształcenia bez zdanego egzaminu dojrzałości oferują na przykład nasi zachodni sąsiedzi – Niemcy. Aby dostać się na studia nie mając matury należy posiadać określony staż pracy. W rekrutacji wymagane jest zaświadczenie od pracodawcy. Osoba kontynuująca naukę w tym trybie, kończy ją egzaminem mistrzowskim oraz uzyskuje tytuł specjalisty. Zdany egzamin końcowy, daje możliwość podjęcia studiów wyższych oraz uzyskania tytułu magistra w wybranej przez siebie dziedzinie.

W USA na niektórych uczelniach wymagany jest jedynie certyfikat potwierdzający znajomość języka na odpowiednim poziomie np. TOEFL, FCE, CAE, PET, KET i inne.
Na wybranych uczelniach zagranicznych istnieje także możliwość aplikacji na podstawie egzaminów wstępnych, a warunkiem do ich napisania jest jedynie ukończenie szkoły średniej.

Studium policealne bez matury

W Polsce istnieje jeszcze jedna ścieżka, gdy chcemy kontynuować edukację, a nie mamy matury. Jest to studium policealne, trwające zwykle około dwóch – trzech lat. Będzie to świetny wybór dla osób, którym nie zależało na ukończeniu studiów wyższych i uzyskaniu stopnia naukowego, ale chcących wykonywać określony zawód i kształcić się w tym kierunku. Zadaniem szkół policealnych jest przygotowanie do wykonywania określonego zawodu np. florysty, masażysty, fryzjera i wiele innych. Ukończenie jej wiąże się z uzyskaniem tytułu technika.