Coca-Cola w ramach Forum Rynku Pracy Związku Przedsiębiorców i Pracodawców zbadała aktywność kobiet na polskim rynku pracy.

Blisko 4 mln Polek w wieku 20-64 lat, które są bierne zawodowo, czyli nie pracują, stanowi realny potencjał polskiej gospodarki. Większość z nich zajmuje się m.in. domem, czy opiekuje się innymi członkami rodziny. Ta liczba stanowi 34 proc. kobiet w tym wieku, z czego zaledwie 4 pkt. proc. z nich jest w kontakcie z urzędami pracy. Odsetek biernych zawodowo jest w Polsce wyższy od średniej unijnej. Przeciętnie w krajach Unii Europejskiej, 29 proc. kobiet jest poza rynkiem pracy.

Pobierz raport o potencjale kobiet nieaktywnych zawodowo w Polsce: http://CokeURL.com/UkrytyPotencjal

Udostępnij:

Upewniamy się, że nie jesteś robotem :)